Mededelingenblad

Tijdens de erediensten worden geen mededelingen meer gedaan, maar bij het ingaan van de kerkzaal wordt u, tijdens de reguliere kerkdiensten, een mededelingeblaadje overhandigd. Daarin staat informatie over het onderwerp van de preek / kindernevendienst, wie er de volgende week oppasdienst heeft, wel en wee uit de gemeente en overige informatie.


De copy moet uiterlijk vrijdag voor verschijnen ingeleverd zijn. 


Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk, 13 allmarad@home.nl. Tel. doorgeven kan ook via: 0522- 491141.


De meest recente mededelingenblaadjes kunt u ook op deze website vinden onder het Menu-item Mededelingen.