Kerkcafé

De Gereformeerde Kerk wil samen met de Hervormde Kerk Nijeveen en de Hervormde Kerk Kolderveen-Dinxterveen een Herberg zijn voor de inwoners van onze dorpen.


De kerk al Herberg, zorgt er voor dat er naast andere activiteiten, zoals E-meetings, in het Kerkcafé regelmatig wat te praten valt.


Dat kan tijdens een samenzijn gericht op creatieve actriviteiten, maar ook tijdens een goed gesprek over ethisch-maatschappelijke vraagstukken.


Zo zijn er in de rest van het seizoen nog de volgende activiteiten:


21 januari een activiteit van het kerkcafé in De Schalle gericht op het onderwerp "Eenzaamheid".


Daarover is het volgende gepubliceerd:


Eenzaamheid Wat is dat? Hoe herken je het?


Bij eenzaamheid denken we vaak aan senioren die niet meer zo mobiel zijn, daardoor contacten gaan missen en in de eenzaamheid belanden.
Maar dat is wel een eenzijdige benadering van eenzaamheid.
Wat is eenzaamheid? Als je onder deze omstandigheden moet leven spreken we van eenzaamheid:
a. eenzaamheid heeft te maken met tekorten in de sociale relaties;
b. eenzaamheid is een gevoel wat mensen hebben;
c. eenzaamheid is niet gelijk te stellen met alleen zijn;
d. eenzaamheidsgevoel is onplezierig en bedrukkend.
Eenzaamheid heeft niets met leeftijd te maken. Ook onder jongeren groeit tegenwoordig de eenzaamheid.
We hebben allemaal begrip voor mensen die een eenzaam bestaan hebben. We zouden er allemaal wel wat aan willen doen. Zeker in deze tijd voor kerst. Maar hoe doe je dat? Hoe herken je eenzaamheid? Wie ben ik, dat ik daar mensen op kan aanspreken?
Allemaal vragen waar we wel wat mee zouden willen, maar waarvoor we niet weten hoe we de eerste stap moeten zetten.
Als we wat willen doen aan eenzaamheid moeten we in de eerste plaats eenzaamheid herkennen. Het is ook goed om te weten hoe we de eerste stappen zetten om na de herkenning actie te ondernemen.
Deze zaken komen in het kerkcafé aan de orde op dinsdag 21 januari 2020.
De avond begint om 20.00 uur in De Schalle
We hebben die avond deskundige inbreng van Willie Oldengarm. Willie is adviseur "Eén tegen eenzaamheid" van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).
Iedereen is van harte welkom op deze avond. De avond verplicht je niet om actief met eenzaamheid aan de slag te gaan. Het is voor alle belangstellenden.
Namens het kerkcafé: Jeen Nijmeijer, Wolly Brand, Tineke Knorren, Geertje de Boer, Klaas Neutel. Vragen of opmerkingen: klaas@famneutel.nl


De volgende activiteit is een Bijbelquiz (datrum komt later)