Jeugd- en jongerenberaad

Het jeugd- en jongereneberaad ondersteunt de jeugdouderling bij het werk onder de jeugd, adviseert de kerkenraad en begeleidt de activiteiten met en voor de jeugd.

Aan het jeugd- en jongerenberaad werd een aantal taken en bevoegdheden gedelegeerd. De taken en bevoegdheden zijn in de plaatselijke regeling voor het jeugd- en jongerenberaad beschreven.

Het jeugd- en jongerenberaad bestaat uit alle jeugdouderlingen en een vertegenwoordiger uit de verschillende activiteitengroepen voor de jeugd.
Het jeugd- en jongerenberaad komt doorgaans 6 maal per jaar bijeen.

De speciale aandachtsvelden van het jeugd- en jongerenberaad zijn de kindernevendiensten, de huiscatechese, de vertegenwoordiging in het Jeugdhonk, de sow-jeugdraad, eenmalige jeugdactiviteiten, de jeugddiensten, de kinderoppasdiensten, het kinderwerk, het tienerwerk, het jeugdwerk en de coordinatie van de huisvesting voor de activiteiten.