Geloofsbelijdenis

Onze geloofsgemeenschap bestaat formeel uit doop- en belijdende leden. Maar ook als u dat niet bent dan bent u van harte welkom in ons midden! Want wij ewllen met iedereen de gemeenschapsband aangaan en het gesprek over het geloof gaande houden. Dat gesprek kan er toe leiden dat iemand openlijk zijn of haar geloor wil belijden. En dat gebeurt tijdens de eredienst, op zondag, in het midden van de gemeente. Een feestelijke gebeurtenis!


Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met onze predikant.