Dopen

Als er in de gezinnen van onze kerkelijke gemeente een kindje wordt geboren, dan stellen wij het zeer op prijs als wij daarvan op de hoogte worden gebracht. Stuur daarom s.v.p. een geboortekaartje naar de predikant, het kerkelijk bureau en de scriba.


Wij bezoeken u dan graag om te delen in uw blijdschap. Ook kan een afspraak worden gemaakt over het al dan niet laten dopen van uw kindje. De bediening van de doop vindt meestal op zondag plaats in het midden van de gemeente.


De doop kan ook worden bediend aan volwassenen. En ook daar gaat een gesprek aan vooraf. Schroom niet om een afspraak te maken, u bent van harte welkom!
Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met onze predikant.