Diensten

In verband met de wet op privicy is besloten geen actueel overzicht van erediensten te plaatsen op de website.


Op de zondagen worden in het kerkgebouw aan de Dorpsstraat nr 7 te Nijeveen (tel. 0522-491671) erediensten gehouden. De morgendienst begint om 10.00,  De toegang is vrij. Daarnaast kunnen er speciale diensten in de avond zijn. Ten behoeve van de gebruikers van een gehoorapparaat is er een ringleiding aanwezig. 

Kerktelefoon

De gemeenteleden die om gezondheidsredenen of andere persoonlijke omstandigheden aan huis gebonden zijn, kunnen aangesloten worden op de kerktelefoon. Hiermee kunnen zij de kerkdiensten en de gemeentevergaderingen thuis volgen. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met de diakonie.


Voor storingen en klachten kunt u zich melden bij het College van Kerkrentmeesters.

Zang


Tijdens de eredienst kunt u de teksten lezen die m.b.v. een beamer op een groot scherm geprojecteerd worden. Een deel van de leideren wordt met noten op het scherm geprojecteerd. De zang wordt begeleid door orgel of piano.