Diensten

Voor een actueel overzicht van de kerkdiensten: kijk in het hoofdmenu onder Mededelingen (document preekrooster)


Op de zondagen worden in het kerkgebouw aan de Dorpsstraat nr 7 te Nijeveen (tel. 0522-491671) erediensten gehouden. De morgendienst begint om 10.00, de avonddienst is vervallen. De toegang is vrij. (De diensten op biddag, dankdag en oudejaarsdag beginnen om 19.30 uur)
Ten behoeve van de gebruikers van een gehoorapparaat is er een ringleiding aanwezig.

Kerktelefoon

De gemeenteleden die om gezondheidsredenen of andere persoonlijke omstandigheden aan huis gebonden zijn, kunnen aangesloten worden op de kerktelefoon. Hiermee kunnen zij de kerkdiensten en de gemeentevergaderingen thuis volgen. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met de wijkdiaken.


Voor storingen en klachten kunt u zich melden bij het College van Kerkrentmeesters.

Zangboeken

Bij het zingen tijdens de erediensten wordt met ingang van oktober 2013 gebruik gemaakt van het nieuwe Liedboek (zingen en bidden in huis en kerk). Vanwege de introductie van nieuwe liederen in het Liedboek wordt er elke maand een nieuw lied ingestudeerd (eerste zondag van de nieuwe maand) en elke zondag als Lied van de Maand gezonden.


Tijdens de eredienst kunt u de teksten lezen die m.b.v. een beamer op een groot scherm geprojecteerd worden. Voor de noten bent u aangewezen op het Liedboek.