Contact

Postadres
Het postadres van de Gereformeerde Kerk van Nijeveen-Havelte-Wanneperveen is:
E-mailadres: scribaat@gereformeerdekerk.nl


Predikant: VacantPastorale vragen en/of opmerkingen kunnen worden gericht aan onze 
contactpersoon pastoraat: mw. S. Zuidema | 0522-491512 | 06-1077 8946 | eppezuidema@hetnet.nl . 


Algemene en inhoudelijke vragen en/of opmerkingen kunnen worden neergelegd bij de scriba. scribaat@gereformeerdekerk.nl


Vragen en/of opmerkingen betreffende de website kunt u doorgeven aan de webmaster:
info@gereformeerdekerk.nl