College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is het orgaan dat alle goederen en financiele middelen van de kerkelijke gemeente beheerd. Zij adviseert de kerkenraad, stelt de jaarrekening en de begroting op en voert, namens de kerkenraad, alle financiele transacties uit. 


Met ingang van het seizoen 2013-2014 is het College bezig met een reorganisatie. Gedurende een aantal seizoenen wordt het College omgevormd van een 13-koppig College naar het kerkordelijke minimum van 3 leden, aangevuld met werk- of taakgroepen. Doel van deze reorganisatie is om de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk te besteden en om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om ze te laten doen wat ze leuk vinden en/of waar ze goed in zijn.


De coördinatie van alle werkzaamheden ligt bij het Dagelijks Bestuur (voorzitter, scriba en penningmeester) dat in een later stadium het College zal gaan vormen. Hier worden de besluiten genomen en beleid geformuleerd. Periodiek wordt vergaderd met de contactpersonen van de werkgroepen. De voorzitter is afgevaardigde naar de kerkenraad.

De volgende werkgroepen zijn in het leven geroepen en de naam van die werkgroep is een indicatie voor de taken die door hen worden uitgevoerd:
1. Werkgroep Financiën en Administratie;
2. Werkgroep Gebouwen en Terreinen;
3. Werkgroep Human Resources (personeel);
4. Werkgroep Communicatie;
5. Werkgroep Activiteiten en Evenementen.