College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is het orgaan dat alle goederen en financiele middelen van de kerkelijke gemeente beheerd. Zij adviseert de kerkenraad, stelt de jaarrekening en de begroting op en voert, namens de kerkenraad, alle financiele transacties uit. 


Het College wordt gevormd door 5 leden waarvan 2 ambtsdragers, aangevuld met werk- of taakgroepen. 


Tijdens de vergaderingen, minimaal 4 keer per jaar,  worden de besluiten genomen en beleid geformuleerd. De ambtsdragers maken een onderdeel uit van de kerkenraad.De volgende werkgroepen zijn in het leven geroepen en de naam van die werkgroep is een indicatie voor de taken die door hen worden uitgevoerd:
1. Werkgroep Financiën en Administratie;
2. Werkgroep Gebouwen en Terreinen;
3. Werkgroep Human Resources (personeel);
4. Werkgroep Communicatie;
5. Werkgroep Activiteiten en Evenementen.