Cantorij

Graag willen wij de cantorij aan u voorstellen.
De Cantorij Nijeveen bestaat sinds 1991 en heeft plm. 20 leden. De cantorij werkt van tijd tot tijd mee aan kerkdiensten in de Gereformeerde en Hervormde kerken ter plaatse. Dat betekent dat vrij veel bewerkingen worden gezongen van liederen uit het Liedboek en andere bundels, alsmede andere muziek met de liturgie verband houdend. Daarnaast houden dirigent en leden zich ook graag bezig met geestelijke koormuziek die niet specifiek voor de kerkdienst is geschreven, maar daarin eventueel wel een plaats kan krijgen zoals o.a. werken van Mendelssohn, Bach en Telemann, maar ook negrospirituals en modernere muziek.
Nog enkele initiatieven die we in de toekomst graag willen herhalen zijn:
- de cantorij werd reeds meerdere malen gevraagd om mee te werken aan diensten in andere kerken, ook is wel meegewerkt aan concerten.
- enkele malen is voor de stille week een groter werk ingestudeerd, zoals de Johannespassie van Wim Ruessink en The Crucifixion van John Stainer.
- er is al meerdere jaren contact met het Posaunenchor van de Evangelisch Reformierte Gemeinde te Krombach; de cantorij is daar al drie maal geweest.

De cantorij is opgericht door Hidde Visser en was tot 14 juni 2009 de dirigent. Vanaf 1 september 2009 is Mannes Hofsink uit Meppel de nieuwe dirigent.
Soms is de hulp van een goede organist(e) gewenst. Gerepeteerd wordt op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur in de Gereformeerde kerk te Nijeveen. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Bestuur
Voorzitter: Roeleke Hoekman Tel: 492330
Secretaris: Marjolein Timmerman Tel: 281262
Penningmeester Gerrit Snijders