Beamercommissie

Ter ondersteuning van de eredienst wordt gebruik gemaakt van een beamer die lied- en bijbelteksten op een groot scherm boven het liturgisch centrum projecteert.


Het is ook mogelijk om powerpointpresentaties, afbeeldingen en filmpjes af te spelen. Dan graag vooraf even afstemmen met de beamercommissie omdat niet elk formaat wordt ondersteund door ons programma.


Er is de mogelijkheid om na de dienst aankondigingen voor (kerkelijke) activiteiten te laten vertonen.


Contact: beamer@gereformeerdekerk.nl