Avondmaal

Het Heilig Avondmaal is één van de sacramenten. De Maaltijd van de Heer wordt vier keer per jaar gehouden. Afwisselend lopend en zittend in de rij. De vijfde viering is op Witte Donderdag en dan wordt de maaltijd aan tafel genoten.


Het is ook mogelijk om thuis de Maaltijd te vieren als u niet in staat bent de kerkdienst te bezoeken. Als u dat graag wilt, neem dan contact op met onze predikant of met uw wijkouderling.