Welkom

Welkom op de website van de Gereformeerde kerk van Nijeveen, Havelte en Wanneperveen.


Hier vind u veel informatie over onze kerk, kerkdiensten en kerkelijk (mede-)leven. Mist u iets of wilt u iets laten plaatsen op de website, mail dan naar info@gereformeerdekerk.nlKerkgebouw: Dorpsstraat 7, Nijeveen | 0522-491671
Voorganger: Vacant
Contactpersoon pastoraat: mw. S. Zuidema | 0522-491512 | 06-1077 8946 | eppezuidema@hetnet.nl
Scribaat: Mw.J. Meinen-Hoekman | 0522-491752 scribaat@gereformeerdekerk.nl
Koster: Mw. H. Hoekman | 0522-492095 / 06 1195 6760 Koster@gereformeerdekerk.nl
Kerkeiijk bureau: mw. E. Oudshoorn-Dekker | 0522-490594 | rjeoudshoorn@gmail.com


Rsin nr: 813 612 809